Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi w składzie kosmetyku, który zawiera kompozycję zapachową, należy wymienić wszystkie tzw. potencjalne alergeny. Odnosi się to do znanych 26 składników kompozycji zapachowych, które u użytkowników mogą wywoływać alergie. Składniki te powodują najczęściej alergie, które objawiają się na skórze w różnej postaci. Co więcej, zgodnie z prawodawstwem UE producenci nie mają obowiązku wyszczególnienia użytych w kosmetykach środków zapachowych z wyjątkiem 26 substancji. To właśnie one mogą wywoływać reakcje alergiczne. Należy je wymienić, jeżeli np. zawartość któregokolwiek z tych składników w preparacie kosmetycznym pozostającym na skórze przekracza 0,001%.

Składniki kompozycji zapachowych uznawane są za jedne z najczęściej alergizujących składowych produktów, stąd też od wielu już lat kompozycje zapachowe są pod szczególną kontrolą osób, które przeprowadzają analizę bezpieczeństwa produktów. Umiejętność wyliczenia dopuszczalnych zakresów stężeń dla poszczególnych składników zapachowych pozwala na późniejsze prawidłowe oznakowanie produktu (wymienienie na etykiecie  alergenów, które przekraczają dopuszczalne stężenia w produktach spłukiwanych i tych niespłukiwanych).

pl_PLPolski