pl Polski

Badania dla produktów przeznaczonych dla specjalnych grup docelowych:

Produkty przeznaczone dla dzieci (a w szczególności te, które dedykowane są dzieciom poniżej 3 roku życia) podlegają niezwykle rygorystycznym analizom. Kosmetyki tego typu muszą być dodatkowo analizowane i badane w trakcie testów użytkowych (aplikacyjnych). Wszystkie tego typu badania przeprowadzane są na grupie docelowej, czyli na dzieciach. Badania zawsze prowadzone są pod nadzorem pediatry i dermatologa.

Co więcej na badania trafiają tylko te produkty, które pozytywnie przeszły proces analizy receptury. Również w inny sposób opracowywany jest Raport Oceny Bezpieczeństwa. Do analizy toksykologicznej przykłada się tu bardzo dużą uwagę . Ma to ogromne znaczenie, ponieważ skóra dzieci poniżej 3 r.ż jest bardzo przepuszczalna (wynika to z innej budowy).