pl Polski

Ocena bezpieczeństwa kosmetyków (Safety Assesment Reports)

Przed wprowadzeniem do obrotu w Unii Europejskiej, każdy produkt kosmetyczny należy poddać rygorystycznej i skrupulatnej ocenie bezpieczeństwa.

Zgodnie z przepisami prawa ocenę wpływu na bezpieczeństwo zdrowia ludzi przygotowuje się z uwzględnieniem charakterystyki toksykologicznej i chemicznej składników. Analizie poddaje się też stopień narażenia na działanie poszczególnych składników produktu.

Ocenę bezpieczeństwa wykonuje się dla gotowego produktu kosmetycznego, co oznacza, że później nie można już wprowadzić w nim żadnych zmian. Każda modyfikacja składu kosmetyku (nawet ta najmniejsza) narzuca obowiązek wykonania nowej oceny bezpieczeństwa.

Po opracowaniu raportu produkt należy zarejestrować w europejskiej bazie produktów kosmetycznych tzw. portalu CPNP (cosmetic product notification portal). Dopiero po przejściu tych procedur można legalnie wprowadzać do obrotu produkty kosmetyczne (na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej).

Niedopilnowanie tych etapów grozi nałożeniem bardzo wysokich kar pieniężnych na producentów kosmetyków, które od początku 2019 roku mają wynosić nawet do 100 000 pln.
Raport bezpieczeństwa gotowego produktu składa się z szeregu dość skomplikowanych czynności:

  • oceny zgodności składu produktu z przepisami prawa,
  • analizy toksykologicznej składników,
  • oceny ekspozycji, zwanej oceną narażenia,
  • analizy ryzyka dla składników,
  • oceny wyników badań gotowego produktu,
  • przygotowania raportu z oceny bezpieczeństwa badanego produktu.

Ponadto Safety Assessor przeprowadza ocenę bezpieczeństwa na podstawie informacji otrzymanych od producenta (składu produktu, specyfikacji dla poszczególnych składników i wyników badań gotowego produktu). Ponadto osoba wykonująca ocenę bezpieczeństwa wykorzystuje całą dostępną literaturę toksykologiczną, w tym toksykologiczne bazy danych.