pl Polski

Olejki eteryczne – specyficzne mieszaniny chemiczne

Olejki eteryczne definiowane są, jako lotne części produktów naturalnych, które można uzyskać np. przez destylację z parą wodną owoców cytrusowych. W ich składzie identyfikuje się głównie lotne węglowodory. Olejki eteryczne otrzymuje się z różnych części roślin i wykorzystuje głównie, jako składniki produktów kosmetycznych (np. perfum, mydeł, detergentów). Olejki znalazły również zastosowanie w aromaterapii.

Z chemicznego punktu widzenia olejki eteryczne są mieszaniną składników (mieszaniną chemiczną). To z kolei powoduje, że należy wprowadzać je do obrotu i znakować zgodnie z wytycznymi REAHH i CLP. Należy również odpowiednio udokumentować ich bezpieczeństwo, na co składa się m.in. opracowanie karty charakterystyki (MSDS/SDS).

Same olejki eteryczne mogą też spełniać tzw. drugorzędową funkcję kosmetyczną, nadając produktom kosmetycznym (i nie tylko) zapach. W takich sytuacjach wykorzystywane są one jako substancje zapachowe/kompozycje zapachowe. Obecność danej substancji zapachowej w produkcie kosmetycznym nie przechodzi bez echa. Wręcz przeciwnie, kompozycje takie są brane pod uwagę podczas oceny alergenów zapachowych, które zgodnie z prawem muszą zostać wymienione w składzie produktu kiedy przekraczają bezpieczne, dopuszczane stężenie.

Olejki eteryczne z powodzeniem wprowadza się do obrotu jako mieszaniny chemiczne. Należy je odpowiednio oznakować oraz przygotować dokumentację, która nie tylko potwierdzi bezpieczeństwo ich stosowania, lecz również będzie informowała o bezpieczeństwie w tzw. łańcuchu dostaw.