Karta charakterystyki – MSDS (ang. material safety data sheet)

Karta charakterystyki jest specyficznym dokumentem, zawierającym opis zagrożeń, które mogą być
spowodowane przez określoną substancję lub mieszaninę chemiczną.

Ponadto znajdziemy w niej informacje o tym, jak należy transportować, przechowywać  substancję lub jakie stężenie daje najlepsze efekty.

Co więcej dokument ten zawiera również określone właściwości fizykochemiczne substancji.

Opracowywanie kart charakterystyki

Sporządzanie karty charakterystyki określone jest rozporządzeniem REACH. Zebranie wiarygodnych informacji o właściwościach substancji lub mieszanin oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania jest obowiązkiem  producentów surowców kosmetycznych. Laboratorium Skin Lab oferuje usługę przygotowania karty charakterystyki dla surowców kosmetycznych i chemicznych. Dodatkowo opracowujemy też karty MSDS dla gotowego produktu kosmetycznego/chemicznego.

Co więcej informacje zawarte w aktualnej karcie charakterystyki są niezbędne dla producentów produktów kosmetycznych do
przeprowadzania kontroli jakości surowców oraz ich bezpiecznego magazynowania.

Ponadto karty charakterystyki są też niezbędne do sporządzania raportu bezpieczeństwa produktu gotowego (Safety Assessment Report).

pl_PLPolski