Karta charakterystyki jest specyficznym dokumentem, zawierającym opis zagrożeń, które mogą być
spowodowane przez określoną substancję lub mieszaninę chemiczną. Dokument ten zawiera również
określone właściwości fizykochemiczne.
Sporządzanie karty charakterystyki określone jest rozporządzeniem REACH. Zebranie wiarygodnych
informacji o właściwościach substancji lub mieszanin oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego
stosowania jest obowiązkiem prawnym producentów surowców kosmetycznych. Informacje zawarte
w aktualnej karcie charakterystyki są niezbędne dla producentów produktów kosmetycznych do
przeprowadzania kontroli jakości surowców oraz ich bezpiecznego magazynowania, a także do
sporządzania raportu bezpieczeństwa produktu gotowego (Safety Assessment Report).

pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski