pl Polski

Opracowywanie kart charakterystyki surowców (MSDS, SDS)

Karta charakterystyki:  SDS/MSDS (ang. material safety data sheet)

Karta charakterystyki jest specyficznym dokumentem, zawierającym opis zagrożeń, które mogą być
spowodowane przez określoną substancję lub mieszaninę chemiczną.

Ponadto znajdziemy w niej informacje o tym, jak należy transportować, przechowywać  substancję lub jakie stężenie daje najlepsze efekty.

Co więcej dokument ten zawiera również określone właściwości fizykochemiczne substancji.

Opracowywanie kart charakterystyki

Sporządzanie karty charakterystyki określone jest rozporządzeniem REACH. Zebranie wiarygodnych informacji o właściwościach substancji lub mieszanin oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania jest obowiązkiem  producentów surowców kosmetycznych. Laboratorium SKINLAB oferuje usługę przygotowania karty charakterystyki dla surowców kosmetycznych i chemicznych, a także każdego innego typu produktów (olejki eteryczne, barwniki, tekstylia). Dodatkowo opracowujemy również karty SDS/MSDS dla gotowego produktu kosmetycznego/chemicznego (dokument niezbędny w tzw. łańcuchu dostaw).

Informacje zawarte w aktualnej karcie charakterystyki są niezbędne dla producentów produktów kosmetycznych do przeprowadzania kontroli jakości surowców oraz ich bezpiecznego magazynowania. Same karty charakterystyki stanowią również niezbędny element do sporządzania raportu bezpieczeństwa produktu gotowego (Safety Assessment Report).