pl Polski

Ocena toksykologiczna produktów kosmetycznych, suplementów diety, chemii gospodarczej, produktów leczniczych/ medycznych i innych.

Ocena toksykologiczna dotyczy wszystkich składników, jak i gotowego produktu. Co więcej w trakcie analizy ocenia się toksyczność ostrą, toksyczność przewlekłą-systemową, działanie mutagenne, rakotwórcze. Ocenia się również czy produkt ma szkodliwy wpływ na rozrodczość.

Podczas analizy toksykologicznej pod uwagę bierze się takie dane jak fototoksyczność, działanie miejscowe produktu na skórę (drażniące i uczulające). Dopiero kompleksowa analiza wszystkich parametrów pozwala na stwierdzenie, czy produkt jest bezpieczny w stosowaniu.