pl Polski

Badania skuteczności produktów biobójczych

Rejestracja i legalna sprzedaż produktów biobójczych na rynku UE, wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych oraz potwierdzenia skuteczności danego produktu. W tym celu konieczne jest wykonanie szeregu niezbędnych badań, które potwierdzą deklaracje marketingowe stosowane na produkcie. W celu wykazania działania biobójczego danego produktu, konieczne jest przeprowadzenie badania w kierunku biobójczości. W laboratorium Skin Lab Int. Wykonujemy również badania potwierdzające działanie antybakteryjne/dezynfekujące produktu, a także badania potwierdzające działanie antygrzybiczne. Wszystkie badania wykonywane są wg ogólnie obowiązujących norm, zatwierdzonych i uznawanych podczas rejestracji produktów w URPL.

Ocena skuteczności biobójczej preparatu przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni w obszarach żywności.

To specjalistyczne badanie, w którym wykorzystywane są tzw. szczepy wzorcowe. Badanie przeprowadzane jest wg normy PN-EN 13697:201506E: Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Jest to ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni. Norma spełnia wymagania i metodę badania bez działania mechanicznego (faza 2/etap 2).

Ocena skuteczności biobójczej preparatu przeznaczonego do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania.

To specjalistyczne badanie wykonywane jest na 18-22 probantach, z kolei cała metodologia opiera się na normie PN-EN 1500:2013-07: Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Higieniczna dezynfekcja rąk metodą wcierania—Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2). Metoda jest akceptowalna dla produktów biobójczych rejestrowanych w URPL.

Skuteczność działania wirusobójczego dla produktów biobójczych musi być potwierdzona zgodnie z normami europejskimi: EN 14476:2013, EN 14675:2015 oraz EN 13610:2005.

Badanie w kierunku grzybobójczości produktu biobójczego przeznaczonego do kontaktu z żywnością

Badania w kierunku grzybobójczości produktów do dezynfekcji powierzchni prowadzone są zgodnie z PN EN 13697:2015 06E: Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Jest to ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni. Wymagania i metoda badania bez działania mechanicznego (faza 2/etap 2). Czas trwania badani: około 5-7 tygodni.

Badanie w kierunku grzybobójczości produktu biobójczegowg PN-EN 13624 (faza 2, etap 1) /EN 14562 (faza 2, etap 2). Badanie prowadzone w warunkach brudnych (3ml/l erytrocytów baranich + 3g/l albuminy bydlęcej).