pl Polski

Opracowywanie Dossier produktów kosmetycznych (PIF)

Laboratorium SKINLAB wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów, importerów oraz dystrybutorów, oferuje opracowanie dossier produktów kosmetycznych (PIF).

Dossier produktów kosmetycznych

Pod nazwa tą kryje się cała, niezbędna, wymagana prawem UE dokumentacja do danego produktu kosmetycznego. W skład obligatoryjnych dokumentów wchodzi raport oceny bezpieczeństwa, wyniki badań laboratoryjnych, karty charakterystyki do surowców.

Co więcej w dossier zawarte są informacje o zastosowanych surowcach kosmetycznych, certyfikaty analizy oraz deklaracja zgodności produkcji z GMP.  Ponadto znajdziemy tu informacje o nietestowaniu składników i produktu gotowego na zwierzętach oraz certyfikaty jakości.

Karty charakterystyki

Zgodnie z prawem każdy surowiec wprowadzany do obrotu musi posiadać  kartę charakterystyki (SDS/MSDS- safety data sheet/material safety data sheet). Jeżeli z jakiś powodów nie są one dostępne, laboratorium SKINLAB może je dla Ciebie opracować. Do danego produktu kosmetycznego dobierzemy odpowiednie badania, tak by karta spełniała wszystkie wymogi UE. Jeśli planujesz sprzedawać swój produkt za pośrednictwem platformy Amazon, opracujemy dla Ciebie rozszerzoną kartę MSDS (ze wszystskimi wymogami stawianymi przez Amazon).

W SKINLAB przygotowujemy również karty TDS i certyfiakty CoA (Certificate of Analysis).