Rozwój rynku wyrobów IVD (testy in vitro do samokontroli) ma coraz większe znaczenie między innymi z powodu stale rosnącego zainteresowania społeczeństwa własnym zdrowiem. Coraz też więcej osób decyduje się na samokontrolę zdrowia w warunkach domowych, a do tego niezbędne są odpowiednie testy diagnostyczne. Na rynku znajduje się wielu producentów, którzy co roku wprowadzają tego typu testy do obrotu.

By jednak móc to zrobić konieczne jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji, badań skuteczności i certyfikatów, które potwierdzą bezpieczeństwo stosowania testu, łatwość obsługi, rzetelność otrzymanych wyników, a także to, że uzyskany wynik będzie taki sam, jak w przypadku gdyby ten sam test przeprowadził profesjonalista (np. diagnosta, lekarz, pielęgniarka).
Testy do samokontroli nie różnią się od tych profesjonalnych pod względem technologii czy wiarogodności.

Wszystkie testy (zarówno typu IVD jak i te profesjonalne) zwykle oparte są na technikach immunochromatografii), gdzie wykrywa się wysoko specyficzne reakcje zachodzące między antygenami i przeciwciałami. Każdy test typu IVD musi zostać wprowadzony do obrotu zgodnie z wytycznymi ustawy o wyrobach medycznych, w której zawarte są wszystkie informacje dotyczące potwierdzenia skuteczności testu, prawidłowego oznakowania, certyfikacji i samego wprowadzania na rynek UE.

OZNAKOWANIE TESTÓW IVD


Spośród wielu wymagań jakie należy spełnić, by móc legalnie wprowadzić do obrotu wyroby IVD należy wymienić konieczność posiadania tzw. certyfikatu zgodności CE, a także 4-cyfrowy numer jednostki notyfikowanej, która to przeprowadza audyt w kierunku możliwość używania danego wyrobu przez osobę bez uprawnień medycznych. Ponadto na opakowaniu należy umieścić skrót IVD-
In vitro Diagnostics (test do diagnostyki in vitro), a także dodatkową adnotację: wyrób medyczny do samokontroli.

Organem administracji rządowej, właściwym we wszystkich sprawach związanych z wprowadzaniem do obrotu i używaniem wyrobów do samokontroli jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Prezes URPL). W laboratorium Skin Lab International przeprowadzamy specjalnie zaprojektowane badania dla wyrobów do diagnostyki in vitro, które stanowią pierwszy krok do ich rejestracji. Przeprowadzamy badania z udziałem nieprofesjonalnych użytkowników, które mają na celu sprawdzenie, czy są oni w stanie wykonać badanie zgodnie z dołączoną do wyrobu instrukcją używania. Celem badania jest sprawdzenie i potwierdzenie czy informacje przekazane probantom wraz z wyrobem są zrozumiałe, a sam sposób przeprowadzenia testu do samokontroli jest dla nich łatwy i bezpieczny. Niezwykle istotną informacją jest również to, czy uzyskany przez probantów wynik będzie taki sam, jak w przypadku gdyby ten test przeprowadził profesjonalista.

If you’re in Dubai and are looking for a discreet escort There are choices to select from. There are two choices: a male or female escort. There’s a distinction in how male and female escorts behave. A male can be more assertive and gentle than a female, while female escorts can appear more relaxed. BookRealEscorts has the biggest options of Dubai escorts. They offer a broad selection of beautiful women who come from different countries and cultures. It is possible to select American, European, Slavic and Indian escorts. They also have small Asian as well as Indian Escorts that can help enhance your experience. If you are considering an escort for women for Dubai it is important to consider the number of people you plan to have a conversation with. Escorts can ensure that your trip goes smoother and more quickly. It will help you avoid the monotonous aspects of business trips by using this service. You can also hire an escorte to take you out for dinner in Dubai. Choose a girl who will give you an enjoyable and satisfying sexual encounter if you are looking to make your relationship more exciting.escort dubai Some women in the UAE also offer massage and blow-job to improve their client’s experience.

An NYC an escort can be described as a female companion who will offer erotic massages, dominance, and mature companionship. They also offer an ultimate sexy experience. NYC escorts provide service across the city as well as its surroundings. In-call and out-call service is offered by them. Hudson Yards, one of the city’s most upcoming neighborhoods includes 17 indoor and 2 street-level restaurants. Mercado little Spain is an extremely popular place for NYC for escorts. There, chef Jose Andres offers regional cuisines including jamon Iberico and bellota (a cure-cured pork item which resembles prosciutto). There are also a number of high-end boutiques. Once you’ve signed up for the app and you’ve signed up, you’re able to start searching for matches. Escorts offers a variety of capabilities, like the capability to make a group of other friends, and then select matches on your own. The app also has chat rooms that allow you to talk about potential matches and also connect profiles to your contacts.escort nyc It can be a great way to meet those you would not typically choose to connect with on social networks. Another scam involving an Manhattan escort has resulted in two drivers being detained. The suspects are David Baron and John Picinic Jr. Both were escort driver for Pure Platinum Models. The escorts delivered hookers to dates in Manhattan hotels for a fee that was more than $1,000 an hour. They earned greater than 1.2 million in credit card receipts. David Baron (the founder of the business) was named as „co-conspirator # 1” but he was not detained.

pl_PLPolski