pl Polski

Badania mikrobiologiczne

Badania mikrobiologiczne kosmetyków wykonywane są w celu określenia stopnia czystości mikrobiologicznej produktów zgodnie z kryteriami oceny i wymaganiami mikrobiologicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz.107). Zgodnie z Rozporządzeniem wykonywane są testy mające na celu określenie ilości:

 • Ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Staphylococcus aureus
 • Candida albicans
 • Escherichia coli
 •  Aspergillus brasiliensis

Co więcej badania mikrobiologiczne kosmetyków mają na celu stwierdzenie czy badany produkt nie zagraża zdrowiu ludzkiemu. Wykonując badania czystości mikrobiologicznej swoich produktów zapewniają Państwo wysoką jakość i bezpieczeństwo ich stosowania.

Dodatkowo, dzięki testom obciążeniowym kosmetyków (challenge test) polegającym na wielokrotnym skażeniu badanych prób, jesteśmy w stanie precyzyjnie określić czy dostosowany przez Państwa układ konserwujący radzi sobie z utrzymaniem czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych i czy jest możliwość stworzenia bardziej bezpiecznego dla konsumenta preparatu.

Ponadto należy zaznaczyć, że według Rozporządzenia Ministra Zdrowia produkty kosmetyczne pod względem dopuszczalnych limitów dzielimy na dwie kategorie:

 • kategorię I, zgodnie z którą maksymalna zawartość ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych
  mezofilnych nie może przekraczać 5,0 x 10 2 jtk/g lub ml, drobnoustroje specyficzne (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans) nieobecne w 0,1 g. Do kategorii I zaliczamy kosmetyki przeznaczone dla dzieci i w okolice oczu.
 • kategorię II, zgodnie z którą maksymalna zawartość ogólnej liczby drobnoustrojów
  tlenowych mezofilnych nie może przekraczać 5,0 x 10 3 jtk/g lub ml, drobnoustroje
  specyficzne (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans) nieobecne
  w 0,1 g. Do kategorii II zaliczamy pozostałe kosmetyki tj. kremy, balsamy, mleczka itp.

Badanie aktywności wody

Badanie aktywności wody wykonywane jest w celu zidentyfikowania produktów tzw. niewrażliwych mikrobiologicznie. Do tych produktów zalicza się wszystkie produkty o śladowej zawartości wody, produkty o wysokim pH (pH>10 i pH<3), produkty sypkie, olejowe itp. Parametr aktywność wodnej (w skrócie aw.) to inaczej stosunek prężności pary wodnej nad badaną próbką do prężności pary wodnej nad czystą wodą znajdującą się w tej samej temperaturze. Chemicznie czysta woda wykazuje aw na poziomie 1, z kolei wraz ze wzrostem stężenia związków rozpuszczalnych aktywność wodna (aw) spada poniżej 1. Większość mikroorganizmów (np. bakterii) może bytować w środowisku, w którym aktywność wody znajduje się na poziomie aw=0,95. Drożdże doskonale bytują w środowisku o aw w zakresie 0,60 a 0,88. Poniżej aw=0,60 nie obserwuje się wzrostu mikroorganizmów. Za prawidłowy wynik badania aw dla produktów kosmetycznych uznaje się wszystkie te poniżej aw=0,75, jednak należy tu brać jeszcze dodatkowe czynnik (jak np. rodzaj zastosowanego opakowania, technologię produkcji, zastosowane surowce, pH produktu).