pl Polski

Badania fizykochemiczne

Laboratorium SKINLAB oferuje pełne analizy jakościowe produktów (kosmetycznych/chemii gospodarczej i innych). Proponujemy także niezwykle szeroki zakres badań fizykochemicznych kosmetyków, obejmujący:

  • ocenę organoleptyczną (wygląd, barwa, zapach, konsystencja)
  • oznaczenie pH (zarówno bezpośrednio w preparacie, jak i z wyciągu wodnego),
  • pomiar gęstości,
  • oznaczenie lepkości,
  • oznaczenie stabilności (pomiar gęstości, test wirówkowy, test temperaturowy),
  • pomiar zdolności pianotwórczych,
  • kontrolę szczelności i trwałości opakowania,
  • badania kompatybilności masy z opakowaniem,
  • badanie utraty masy w czasie,
  • oraz inne badania wykonywane na zleceniem klienta.

Co więcej, w swojej ofercie mamy również badania PAO z oznaczeniem okresu ważności po otwarciu produktu (3M, 6M, 12M, 24M, 36M). Prowadzimy też badania PAO dla produktów perfumeryjnych oraz badania kompatybilności i szczelności dla produktów aerozolowych.

SKINLAB P.S.A oferuje również specjalistyczne badania fizykochemiczne, które dedykowane są produktom prasowanym (pudry, cienie do powiek itp.)- badania wyznaczania twardości wyrobów spiekanych. W laboratorium istnieje też możliwość wyznaczenia twardości/łamliwości pomadek i sztyftów. Badania prowadzone są z wykorzystaniem texturometru. Co więcej do kosmetyków kolorowych wykonujemy spektrofotometryczny pomiar barwy wyrobu (badanie spektrofotometryczne), a także oznaczanie pozostałości metali ciężkich. Oznaczamy: chrom, kadm, ołów, arsen, rtęć, miedź, nikiel oraz antymon.