pl Polski

BADANIE PRZENIKALNOŚCI SUBSTANCJI W GŁĄB SKÓRY

Każda z analizowanych substancji musi zostać poddana badaniu pilotażowemu, którego prowadzone jest w celu określenia czy jest rozróżnialna za pomocą techniki ramanowskiej od innych składników produktu końcowego.
Badanie pilotażowe prowadzone jest także w celu określenia czy badana substancja posiada intensywne, charakterystyczne pasma do badań przenikania przez skórę. Po badaniu pilotażowym podejmuje się decyzję o prowadzeniu następnych etapów analizy (śledzenie przenikania wybranej substancji aktywnej).
Badanie przeprowadzane po pozytywnym wyniku badania pilotażowego. Wybrane substancje aktywne są mapowane za pomocą spektroskopii ramanowskiej. Na podstawie wcześniej otrzymanych wzorców badanej substancji aktywnej wskazuje się tzw. pasma markerowe. Na zarejestrowanych mapach określana jest głębokość wnikania substancji przez warstwy skóry. Badanie wykonywane jest w 3 powtórzeniach
biologicznych oraz 3 powtórzeniach technicznych (statystyczne potwierdzenie głębokości wnikania).
W raporcie z badań umieszcza się porównanie widma ramanowskiego wybranego składnika aktywnego z widmem próbki (wynik badania pilotażowego). Na podstawie wyników wybiera się tzw. widma
charakterystyczne, które to pozwalają na rozróżnienie substancji aktywnych podczas analizy produktu końcowego. Co więcej, w raporcie umieszczane są tzw. mapy ramanowskie (2D), na których zaznaczany jest badany składnik aktywny. Na podstawie zaniku sygnału od substancji aktywnej szacowana jest głębokość wnikania danego składnika w warstwy skóry.

ZALETY BADANIA PRZENIKANIA SUBSTANCJI PRZEZ SKORĘ (BADANIE IN VITRO):

  • Przenikanie substancji w głąb skóry prowadzone jest w celu sprawdzenia, czy dana receptura kosmetyczna pokonuje barierę naskórka.
  • Badanie pozwala na otrzymanie wartości liczbowej przedstawiającej głębokość penetracji w głąb skóry.
  • Badanie wykorzystywane jest do porównania kilku receptur z tym samym składnikiem aktywnym, w celu wybrania tej formulacji, która umożliwia najlepsze przenikanie przez naskórek.
  • Otrzymane w badaniach mapy (pasma markerowe substancji) są doskonałym uzupełnieniem materiałów marketingowych
  • Możliwość porównania danej formulacji (receptury) na tle konkurencji
  • Możliwość wybrania najlepszej, najbardziej skutecznej substancji aktywnej