pl Polski

Obsługa prawna

SKINLAB P.S.A zajmuje się wdrażaniem na rynek innowacyjnych rozwiązań oraz projektów z branży life science. Transfer technologii to niezwykle zaawansowany i odpowiedzialny proces, który powinien być nadzorowany przez specjalistów. Nasi klienci mogą liczyć na fachową obsługę i wsparcie działu prawnego SKINLAB P.S.A. Fachowcy z zakresu prawa specjalizują się w prawie własności intelektualnej i własności przemysłowej, prawie patentowym, a także w prawnych aspektach szeroko pojętego life science (przede wszystkim: w branży biotechnologicznej, farmaceutycznej, biobójczej, medycznej, spożywczej oraz kosmetycznej).

Prawnicy z działu prawnego SKINLAB świadczą szerokie spektrum usług, w zakresie know-how i form jego przekazywania, projektów naukowych i ochrony własności intelektualnej. Nasi specjaliści doradzają w zakresie prawa kosmetycznego, suplementów diety czy przepisów regulujących obrót produktami biobójczymi i aerozolowymi. Ogromną zaletą naszego działu prawnego jest kompleksowe łączenie wielu dziedzin prawa, a wszystko to dla osiągnięcia oczekiwanego przez klienta efektu.
Nasi klienci mogą liczyć na fachowe porady, a także usługi prawne w zakresie prawa autorskiego, know-how, ochrony informacji prawnie chronionej czy też transferu technologii.

SKINLAB P.S.A świadczy usługi z poniższego zakresu:

 • Doradztwo dotyczące produktów leczniczych i wyrobów medycznych, badań klinicznych
 • Doradztwo w zakresie postępowania z różnego typu danymi (tj. danymi medycznymi, danymi osobowymi),
 • Wsparcie prawne w zakresie rejestracji produktów kosmetycznych, biobójczych, suplementów diety, produktów medycznych, aerozolowych,
 • Doradztwo w zakresie produktów biobójczych, w tym dotyczące wyboru właściwej procedury rejestracyjnej,
 • Doradztwo dotyczące rejestracji i legalnej sprzedaży (w tym też przy kwalifikacji produktów), a w szczególności tzw. produktów z pogranicza (tzw. borderline products),
 • Obsługę postępowań zgłoszeniowych, patentów,
 • Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów (w tym umów dotyczących projektów badawczych, badawczo-rozwojowych, know-how, transferu technologii, wytwarzania, dystrybucji, przekazania praw do własności intelektualnej),
 • Reprezentacja klientów przed Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz przed Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Komisją Bioetyczną,
 • Wsparcie w zakresie sprzedaży produktów na innych rynkach UE,
 • Wsparcie podczas rejestracji patentów, znaków towarowych czy też podczas tzw. pierwszego wprowadzania do obrotu (przez GIS),
 • Wsparcie prawne dotyczące odpowiedzialności za produkt lub podczas kontroli przez organy uprawnione (URPL, GIS, SANEPID, Inspekcja Handlowa),
 • Wsparcie prawne ds. reklamy produktów: kosmetycznych, biobójczych, suplementów diety, produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

tomasz_wojcik
Adwokat Tomasz Wójcik

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wieloletnie doświadczenie łączy z ogromną wiedzą, dzięki czemu już od ponad 15 lat skutecznie pomaga klientom indywidualnym, jak i dużym i średnim przedsiębiorstwom. W ramach swojej praktyki zawodowej świadczy usługi bieżącej obsługi prawnej, a także pomocy prawnej przy realizacji konkretnych projektów. Kompleksowo podchodzi do każdego klienta, udzielając pomocy obejmującej różne dziedziny prawa.
Obsługa prawna w języku polskim, angielskim, francuskim i włoskim.

Tel: 504 728 765

E-mail: tomasz.wojcik@netnet.pl, adw.tomasz.wojcik@gmail.com

liliana_bugaj
Adwokat Liliana Bugaj

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszechstronna wiedza z zakresu prawa pozwala na łączenie wielu dyscyplin naukowych, a co za tym idzie – kompleksową i skuteczną pomoc klientom.