pl Polski

Produkty przyjazne dla Raf Koralowych

Produkty przyjazne dla RAF KORALOWYCH

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost liczby konsumentów, którzy coraz bardziej troszczą się o swój wpływ na środowisko i zmianę klimatu.

Rafy koralowe odgrywają dużą rolę w zapewnianiu ważnego ekosystemu dla podwodnego życia. Działają jako naturalna ochrona obszarów przybrzeżnych, zmniejszając siłę fal uderzających w wybrzeże i aktywnie zapobiegając utracie życia wodnego i erozji linii brzegowej.

Kosmetyki i środowisko morskie

Produkt oceniony jako bezpieczny dla człowieka nie gwarantuje, że jest bezpieczny dla środowiska lub nieszkodliwy dla ekosystemu wodnego.

Niestety, niektóre składniki i chemikalia znajdujące się w produktach kosmetycznych mogą negatywnie wpływać na życie morskie i zwiększać zanieczyszczenie wody, co z kolei może spowodować poważne uszkodzenia raf koralowych prowadzące do ich zniszczenia. Badania wykazały, że duża liczba filtrów przeciwsłonecznych zawiera składniki, które mogą uszkadzać ekosystemy morskie.

Pokazywanie na produktach ochrony przeciwsłonecznej informacji o przyjaznym dla rafy zapachu to dobry sposób, aby jako marka kosmetyczna poinformować konsumentów, że Twoje produkty są nieszkodliwe dla flory i fauny morskiej.  

Opracowany przez naukowców i ekspertów regulacyjnych certyfikat xxxxxx „Przyjazny dla rafy koralowej” jest poparty solidnymi dowodami opublikowanymi w recenzowanych artykułach i zapewnia zgodność z odpowiednimi przepisami kosmetycznymi na całym świecie. 

Kryteria certyfikacji przyjazne rafie

Aby otrzymać certyfikat „Przyjazny dla rafy koralowej” xxxxxx, produkt kosmetyczny musi być:

 • Formułowany bez składników przeciwsłonecznych toksycznych dla rafy koralowej :
  1. Oksybenzon (Benzofenon-3)
  2. Oktynoksat (metoksycynamonian oktylu)
  3. Oktokrylen
  4. 4-metylobenzyliden-kamfora
  5. Pochodne PABA (np. Ethylhexyl Dimethyl PABA i PEG-25 PABA)
  6. Oktyzalan (salicylan etyloheksylu)
  7. Homosalat
  8. Awobenzon (butylometoksydibenzoilometan)
 • Formułowany bez konserwantów i dodatków toksycznych dla raf koralowych :
  1. Parabeny
  2. ftalany
  3. Triklosan
  4. Mikroplastiki
 • Formułowane bez nanomateriałów
 • Filtry przeciwsłoneczne muszą być wodoodporne