pl Polski

Badanie alergenów pochodzących z syntetycznych kompozycji zapachowych, olejków eterycznych i ekstraktów.

Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi w składzie kosmetyku, który zawiera kompozycję zapachową, należy wymienić wszystkie tzw. potencjalne alergeny. Aktualnie lista znanych, często alergizujących składników kompozycji zapachowych została rozszerzona z 26 składników do 56 alergenów zapachowych. Obowiązek znakowania na etykiecie produktów wymienionych alergenów przewiduje 3-letni okres przejściowy na wprowadzenie do obrotu oraz 5-letni na udostęnienie na rynku.

Alergeny zapachowe to składniki, które najczęściej powodują alergie, objawiające się na skórze w różnej postaci. Należy je wymienić na etykiecie produktu, jeżeli zawartość któregokolwiek z tych składników w preparacie kosmetycznym pozostającym na skórze (tzw. produkcie niezmywalnym) przekracza 0,001%.

Składniki kompozycji zapachowych uznawane są za jedne z najczęściej alergizujących składowych produktów, stąd też od wielu już lat kompozycje zapachowe są pod szczególną kontrolą osób, które przeprowadzają analizę bezpieczeństwa produktów. Umiejętność wyliczenia dopuszczalnych zakresów stężeń dla poszczególnych składników zapachowych pozwala na późniejsze prawidłowe oznakowanie produktu (wymienienie na etykiecie  alergenów, które przekraczają dopuszczalne stężenia w produktach spłukiwanych i tych niespłukiwanych).