Microbiological tests of cosmetics are performed in order to determine the degree of microbiological purity of products in accordance with the assessment criteria and microbiological requirements specified in the Regulation of the Minister of Health (Journal of Laws from 2003 No. 9, item 107). Pursuant to the Regulation, tests are carried out to determine the quantity of:

  • The total number of mesophilic aerobic microorganisms
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Staphylococcus aureus
  • Candida albicans
  • Escherichia coli
  •  Aspergillus brasiliensis

Co więcej badania mikrobiologiczne kosmetyków mają na celu stwierdzenie czy badany produkt nie zagraża zdrowiu ludzkiemu. Wykonując badania czystości mikrobiologicznej swoich produktów zapewniają Państwo wysoką jakość i bezpieczeństwo ich stosowania.

Dodatkowo, dzięki testom obciążeniowym kosmetyków (challenge test) polegającym na wielokrotnym skażeniu badanych prób, jesteśmy w stanie precyzyjnie określić czy dostosowany przez Państwa układ konserwujący radzi sobie z utrzymaniem czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych i czy jest możliwość stworzenia bardziej bezpiecznego dla konsumenta preparatu.

Ponadto należy zaznaczyć, że według Rozporządzenia Ministra Zdrowia produkty kosmetyczne pod względem dopuszczalnych limitów dzielimy na dwie kategorie:Badanie aktywności wody

Badanie aktywności wody wykonywane jest w celu zidentyfikowania produktów tzw. niewrażliwych mikrobiologicznie. Do tych produktów zalicza się wszystkie produkty o śladowej zawartości wody, produkty o wysokim pH (pH>10 i pH<3), produkty sypkie, olejowe itp. Parametr aktywność wodnej (w skrócie aw.) to inaczej stosunek prężności pary wodnej nad badaną próbką do prężności pary wodnej nad czystą wodą znajdującą się w tej samej temperaturze. Chemicznie czysta woda wykazuje aw na poziomie 1, z kolei wraz ze wzrostem stężenia związków rozpuszczalnych aktywność wodna (aw) spada poniżej 1. Większość mikroorganizmów (np. bakterii) może bytować w środowisku, w którym aktywność wody znajduje się na poziomie aw=0,95. Drożdże doskonale bytują w środowisku o aw w zakresie 0,60 a 0,88. Poniżej aw=0,60 nie obserwuje się wzrostu mikroorganizmów. Za prawidłowy wynik badania aw dla produktów kosmetycznych uznaje się wszystkie te poniżej aw=0,75, jednak należy tu brać jeszcze dodatkowe czynnik (jak np. rodzaj zastosowanego opakowania, technologię produkcji, zastosowane surowce, pH produktu).

en_GBEnglish (UK)