Skin Lab International zajmuje się wdrażaniem na rynek innowacyjnych rozwiązań, projektów z branży life science. Transfer technologii to niezwykle zaawansowany i odpowiedzialny proces, który powinien być nadzorowany przez specjalistów. Nasi klienci mogą liczyć na fachową obsługę i wsparcie działu prawnego Skin Lab Internarional. Fachowcy z zakresu prawa specjalizują się w prawie własności intelektualnej i własności przemysłowej, prawie patentowym, a także w prawnych aspektach szeroko pojętego life science (przede wszystkim: w branży biotechnologicznej, farmaceutycznej, biobójczej, medycznej, spożywczej oraz kosmetyczne).

Prawnicy z działu prawnego Skin Lab International świadczą szerokie spektrum usług, w zakresie know-how i form jego przekazywania, projektów naukowych i ochrony własności intelektualnej. Nasi specjaliści doradzają w zakresie prawa kosmetycznego, suplementów diety czy przepisów regulujących obrót produktami biobójczymi i aerozolowymi. Ogromną zaletą naszego działu prawnego jest kompleksowe łączenie wielu dziedzin prawa, a wszystko to dla osiągnięcia oczekiwanego przez klienta efektu.
Nasi klienci mogą liczyć na fachowe porady, a także usługi prawne w zakresie prawa autorskiego, know-how, ochrony informacji prawnie chronionej czy też transferu technologii.

Skin Lab Int. świadczy usługi z poniższego zakresu:

– Doradztwo dotyczące produktów leczniczych i wyrobów medycznych, badań klinicznych

– Doradztwo w zakresie postępowania z różnego typu danymi (tj. danymi medycznymi, danymi osobowymi),

– Wsparcie prawne w zakresie rejestracji produktów kosmetycznych, biobójczych, suplementów diety, produktów medycznych, aerozolowych,

– Doradztwo w zakresie produktów biobójczych, w tym dotyczące wyboru właściwej procedury rejestracyjnej,

– Doradztwo dotyczące rejestracji i legalnej sprzedaży (w tym też przy kwalifikacji produktów), a w szczególności tzw. produktów z pogranicza (tzw. borderline products),

– Obsługę postępowań zgłoszeniowych, patentów,

– Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów (w tym umów dotyczących projektów badawczych, badawczo-rozwojowych, know-how, transferu technologii, wytwarzania, dystrybucji, przekazania praw do własności intelektualnej),

– Reprezentacja klientów przed Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz przed Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Komisją Bioetyczną,

– Wsparcie w zakresie sprzedaży produktów na innych rynkach UE,

– Wsparcie podczas rejestracji patentów, znaków towarowych czy też podczas tzw. pierwsze
go wprowadzania do obrotu (przez GIS),
– Wsparcie prawne dotyczące odpowiedzialności za produkt lub podczas kontroli przez organy uprawnione (URPL, GIS, SANEPID, Inspekcja Handlowa),

– Wsparcie prawne ds. reklamy produktów: kosmetycznych, biobójczych, suplementów diety, produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Adwokat Tomasz Wójcik

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wieloletnie doświadczenie łączy z ogromną wiedzą, dzięki czemu już od ponad 15 lat skutecznie pomaga klientom indywidualnym, jak i dużym i średnim przedsiębiorstwom. W ramach swojej praktyki zawodowej świadczy usługi bieżącej obsługi prawnej, a także pomocy prawnej przy realizacji konkretnych projektów. Kompleksowo podchodzi do każdego klienta, udzielając pomocy obejmującej różne dziedziny prawa.
Obsługa prawna w języku polskim, angielskim, francuskim i włoskim.

Tel: 504 728 765

E-mail: tomasz.wojcik@skinlab.pl, adw.tomasz.wojcik@gmail.com

Adwokat Liliana Bugaj

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wszechstronna wiedza z zakresu prawa pozwala na łączenie wielu dyscyplin naukowych, a co za tym idzie – kompleksową i skuteczną pomoc klientom.

en_GBEnglish (UK)