pl Polski

Gwarancja poufności

Zaufanie, którym obdarzają nas nasi klienci stanowi podstawę działania i najwyższą wartość. Priorytetem jest dla nas poufność
i bezpieczeństwo powierzonych nam informacji.

Co więcej wszelkie informacje ujawniane w związku z zawarciem umowy oraz jej realizacją są bardzo pilnie strzeżone. Wszelkie informacje  wykorzystywane są wyłącznie w celach współpracy.

Ponadto otrzymywane informacje poufne firma traktuje tak samo, jak swoje informacje zastrzeżone. Firma podejmuje wszelkie środki ostrożności, które mają na celu przeciwdziałanie nieupoważnionemu ujawnieniu informacji otrzymanych w ramach umowy.