pl Polski

Oferta dla medycznych i farmaceutycznych instytucji badawczych

W Polsce, podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie dotyczące wyrobów medycznych jest ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 106, poz. 697). Obowiązuje także rozporządzenia Ministra Zdrowia, która implementuje do prawa polskiego dyrektywy UE.

Jednym z zasadniczych wymagań stawianym wyrobom medycznym jest bezpieczeństwo ich stosowania.

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom, oferujemy Państwu badania dermatologiczne oraz aplikacyjno-aparaturowe produkowanych wyrobów w celu dokonania analizy ich bezpieczeństwa. Dzięki doświadczonej kadrze specjalistów oraz najnowocześniejszemu sprzętowi gwarantujemy Państwu uzyskanie rzetelnych wyników.

Ponadto dajemy Państwu możliwość badania farmaceutyków stosowanych miejscowo tj.: maści, szampony i emulsje lecznicze. Dzięki badaniom dermatologicznym oraz aplikacyjnym potwierdzone zostanie zarówno bezpieczeństwo stosowania w kontakcie ze skórą jak i skuteczność działania preparatu.

Laboratorium SKINLAB  gwarantuje wykonanie badań według światowych standardów.