pl Polski

Oferta dla przemysłu kosmetycznego

Przystąpienie do UE spowodowało, że dziś wszystkie osoby, które wprowadzają kosmetyki i inne produkty do obrotu, mają ogromną odpowiedzialność.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009/WE z dnia 30.11.2009r.  i Ustawa o kosmetykach z 4 października 2018r.

Wszelkie działania należy podejmować zgodnie z Rozporządzeniem Kosmetycznym Nr 1223/2009, a także z Ustawą o produktach kosmetycznych z 4 października 2018 roku .  To właśnie w tych dokumentach określono  ogólne parametry bezpieczeństwa, które spełnić musi producent/osoba wprowadzająca produkty do obrotu. Wszelkie działania prowadzone są  pod groźbą odpowiedzialności karnej lub/i finansowej za nieprzewidziane skutki stosowania produktu.

Spójność obowiązków

Wprowadzenie dokumentów regulujących takie obszary jak: wprowadzanie do obrotu, znakowanie,  sprzedaż i produkcja produktów kosmetycznych,  usprawnia działania w tym obszarze. Ich celem jest uproszczenie procedur, uzgodnienie terminologii, zredukowanie niejasności oraz obciążeń administracyjnych.

Ponadto Rozporządzenie ma zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzkiego. Zmiany te odnoszą się również do metod badań kosmetyków.

Badania zgodne z prawem

Laboratorium SKINLAB P.S.A. opiera się na nowoczesnych metodach badań kosmetyków  zgodnie z prawem UE, prawem krajowym oraz międzynarodową metodyką.

Co więcej laboratorium dysponuje specjalistycznym sprzętem do przeprowadzania zaawansowanych testów skóry z wykorzystaniem  diagnostyki obrazowej (2D i 3D).

Dodatkowo Skin Lab Int bierze pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych testów. Dzięki badaniom przeprowadzanym w laboratorium możemy zagwarantować, że informacje zamieszczane w opisach analizowanych przez nas produktów są w pełni rzetelne. Kiedy potwierdzamy, że dany kosmetyk redukuje zmarszczki o 20% lub daje 3-godzinny efekt powiększonych ust, to tak jest naprawdę!