pl Polski

Oferta dla przemysłu tekstylnego

Przemysł tekstylny w Polsce od czasu swojego istnienia przeszedł znaczną metamorfozę.

Nowoczesne materiały

Przez nieustający i ciągle rosnący import odzieży z krajów Azji Wschodniej, rodzimy przemysł rozpoczął wprowadzanie nowych, innowacyjnych technologii wytwarzania specjalistycznych produktów.  Niezwykle popularne stały się  np. produkty antyalergiczne, dzianiny sportowe „oddychające”, materiały medyczne oraz odzież górnicza. Co za tym idzie, wzrosła też kontrola bezpieczeństwa stosowanych wyrobów.

Zagrożenia związane z rozwojem przemysłu

Jednymi z najczęściej objawiających się zagrożeń jakie stwarzają materiały tekstylne są przede wszystkim alergie oraz choroby skóry wywołane przez związki chemiczne zawarte we włóknach. Dodatkowo obserwuje się także reakcje alergiczne opóźnione.

Co więcej według obowiązującego ustawodawstwa przemysł włókienniczy zobowiązany jest do spełniania kryteriów zawartych w regulacjach prawnych. Aktami prawnymi obejmującymi sprawę bezpieczeństwa są między innymi ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.).

Ponadto obowiązuje również szczegółowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 81, poz. 743 z późn. zm.). Dokumenty te wymuszają na producentach materiałów tekstylnych,  tworzenie jak najbezpieczniejszych produktów.

Laboratorium SKINLAB P.S.A wykonuje badania wyrobów tekstylnych pod kątem oddziaływania na skórę. Testy tolerancji skóry w miejscu kontaktu potwierdzają lub wykluczają łagodne oddziaływanie wyrobów tekstylnych na skórę. Na podstawie rzetelnych wyników dokonujemy analizy bezpieczeństwa badanego materiału.