pl Polski

Opracowanie specjalistycznej dokumentacji do suplementów diety potwierdzającej bezpieczeństwo stosowania produktu

Suplementy diety stosowane są w celu uzupełnienia prawidłowej diety w witaminy, składniki mineralne lub inne substancje wykazujące efekt odżywczy. Zaliczane są do produktów żywnościowych. Tak jak i inne produkty wprowadzane do obrotu, muszą posiadać odpowiednią dokumentację. Co więcej produkty te muszą być bezpieczne do stosowania, czyste i odpowiednio oznakowane.

Wprowadzanie suplementów diety na teren UE

By móc je legalnie wprowadzać do obrotu należy po pierwsze przygotować odpowiednią dokumentację. W dokumentacji tej należy potwierdzić ich bezpieczeństwo stosowania i prawidłowe oznakowanie produktu. Dopiero po tych etapach suplement diety można zarejestrować w GIS (Główny Inspektorat Sanitarny). Co więcej dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji, suplement diety można legalnie wprowadzać do obrotu na terenie UE.

Ocena bezpieczeństwa suplementów diety

Laboratorium Skin Lab Int przygotowuje niezbędną dokumentację, opartą na odpowiednio dobranych badaniach dla danego suplementu diety. Przeprowadzamy dokładną analizę toksykologiczną nowego produktu i opracowujemy raport oceny bezpieczeństwa dla suplementu.

Dodatkowo wykonujemy analizę skuteczności działania, a także analizujemy deklaracje marketingowe oraz oznakowanie nowego suplementu.

Laboratorium Skin Lab Int klasyfikuje nowe suplementy/składniki do tzw. grupy nowej żywności, gdzie konieczne wykonanie jest dodatkowych analiz i badań.