pl Polski

Ustawa o kosmetykach z dnia 4 października 2018 roku

Nowa ustawa o kosmetykach – nowe prawo

1 lipca 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o produktach kosmetycznych z dnia 4 października 2018 r. Rynek kosmetyczny z niecierpliwością czekał na nowe regulacje prawne, które mają ujednolicić postępowanie związane z oznakowaniem produktów kosmetycznych.

Okres przejściowy

Choć ustawa o kosmetykach zaczęła obowiązywać 1 lipca 2019r. to rynek kosmetyczny miał 9-miesięczny okres przejściowy, w czasie, którego można było nanosić zmiany w wypuszczanych do obrotu produktach. Dodatkowo w tym czasie należało wycofać z rynku wszystkie źle oznakowane produkty.

Co ważne w przypadku, kiedy producent/osoba odpowiedzialna nie zdążyła ze zmianami, należy liczyć się z karami, jakie nałożyć może Inspekcja Handlowa lub Inspekcja Sanitarna. Kary mogą wynosić nawet do 100 000 pln.

Co nowego w prawie?

Ponadto nowa Ustawa o kosmetykach wniosła kilka kluczowych zmian w prawie kosmetycznym obowiązującym na terenie całej UE. Po pierwsze wprowadzono kary za brak badań laboratoryjnych oraz odpowiedniej dokumentacji dla produktu kosmetycznego. Kary mają skutecznie wymuszać przygotowywanie rzetelnej dokumentacji produktowej, wykonywanie badań i czuwanie nad dopuszczonymi deklaracjami marketingowymi przez producentów. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa produktów oraz ochronę konsumentów. Wytyczne z ustawy o kosmetykach wprowadzają też zasady uczciwej konkurencji, narzucając wszystkim producentom stosowanie nowych deklaracji marketingowych.

Działania niepożądane

Dodatkowo Ustawa o kosmetykach reguluje też kwestie związane ze zgłaszaniem działań niepożądanych iciężkich działań niepożądanych, jakie mogą pojawić się podczas stosowania produktów kosmetycznych. W Polsce działania niepożądane można zgłaszać w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi, który stanowi ośrodek administrujący Systemem Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych. W przypadku niepoinformowania o wystąpieniu takiego działania grożą kary.  

Wykaz zakładów produkcyjnych

Kolejną nowością jest obowiązek zgłaszania zakładów, w których produkuje się lub pakuje produkty kosmetyczne do wykazu zakładów nadzorowanych. Od tego momentu zakłady te nadzorowane będą przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Co ważne, lista zgłoszonych zakładów będzie niejawna- tylko do informacji Sanepidu.