pl Polski

Wprowadzanie kosmetyków do obrotu.

Marki kosmetyczne rozwijają się w zatrważającym tempie. Portfolia sklepów bogate są nie tylko w kosmetyki rodzime, ale też te jeszcze niedawno dostępne tylko poza granicami kraju. Kosmetyki z Azji na razie wiodą prym, a to znaczy, że na miejscu mamy wielu ich importerów lub dystrybutorów.

Czy każdy kosmetyk z odległych zakątków świata jest legalnie wprowadzony do obrotu?

Tego niestety nie wiemy.  Wiemy natomiast, co zrobić, by kosmetyki legalnie wprowadzać (zarówno te produkowane w UE, jak i poza nią). Import lub dystrybucja kosmetyków z zagranicy to ogromna odpowiedzialność. A to dlatego, że każdy wprowadzany do obrotu produkt musi posiadać kompletną dokumentację. Na dokumentację składa się szereg badań, które potwierdzą bezpieczeństwo stosowania.  Dokumenty muszą być zgodne ze wszystkimi wymogami prawa, a tu niestety spotyka się wiele niedociągnięć.  Niedociągnięcia sprawdzane są w trakcie kontroli przez odpowiednie organy nadzorujące (Sanepid lub Inspekcję Handlową).

Osoba odpowiedzialna

Osoba przywożąca nowe produkty kosmetyczne spoza UE staje się w całości odpowiedzialna za dany produkt. Nie ma tu znaczenia fakt, że kosmetyk został wyprodukowany przez producenta np. z Korei. W momencie przywiezienia produktu do UE, importer/dystrybutor staje się tzw. osobą odpowiedzialną. Rozporządzenie kosmetyczne, które jest głównym dokumentem regulującym prawo kosmetyczne w całej UE, dokładnie wskazuje, jakie działania należy podjąć, aby móc wprowadzać do obrotu i sprzedawać kosmetyki (zarówno te produkowane w UE, jak i spoza niej).

Badania kosmetyków

Pierwszym krokiem jest wyznaczenie wspomnianej osoby odpowiedzialnej. Zgodnie z prawem, osoba ta musi posiadać siedzibę znajdującą się na terenie jednego z krajów Unii
Europejskiej. Następnie, należy przeprowadzać szereg badań potwierdzających bezpieczeństwo produktów kosmetycznych dla potencjalnych klientów. Wśród badań wymienionych w Rozporządzeniu Kosmetycznym pojawiają się m.in. badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne, dermatologiczne.  Ich dobór zależy od rodzaju kosmetyku, który chcemy wprowadzić do sprzedaży (jego składu i formy).

Opakowanie produktu kosmetycznego

Wymogi bezpieczeństwa musi również spełnić opakowanie produktu, które posiada swoją odrębną dokumentację. Podobnie etykieta produktu kosmetycznego podlega wielu regulacjom prawnym. Należy ją tak zaprojektować, aby była zrozumiała i przekazywała jasne informacje dotyczące zastosowania i właściwego używania kosmetyku. Etykieta powinna zawierać informacje o składzie, dacie produkcji i dacie przydatności do zużycia. Tu również wymienia się  nominalną ilości masy w opakowaniu, a także informacje o osobie odpowiedzialnej za wprowadzenie produktu do obrotu. Jeżeli kosmetyk w swoim składzie zawiera substancje potencjalnie alergenne, one również muszą być wymienione na opakowaniu. Zwykle wymieniane są na końcu składu.

Sprawdź deklaracje marketingowe

Oprócz badań podstawowych konieczne jest przeprowadzenie również badań potwierdzających dane właściwości produktu. Wszystkie one są tak  chętnie opisywane są na opakowaniach. Tu uwadze jednostki kontrolującej nie przejdzie żaden zapis. Każda deklaracja marketingowa musi mieć swoje odzwierciedlenie w odpowiedniej dokumentacji.

Co to oznacza dla przeciętnego zjadacza chleba?

A no to, że producent nie może deklarować np. działania nawilżającego kosmetyku, jeżeli nie ma na to stosownych badań potwierdzających. Po badaniach laboratoryjnych oraz właściwym oznakowaniu produktu przychodzi czas na opracowanie najważniejszego dokumentu tj. raportu oceny bezpieczeństwa. Raport bezpieczeństwa scala wszystkie informacje o produkcie, a w trakcie jego opracowywania analizowane jest jego bezpieczeństwo (analiza danych toksykologicznych, obliczanie dawek narażenia oraz marginesu bezpieczeństwa). W tym miejscu należy wspomnieć, że tylko uprawniona osoba może przygotować omawiany dokument, gdyż analiza wszystkich danych wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia.

Raport oceny bezpieczeństwa jest dokumentem
docelowym, szczegółowo sprawdzanym w trakcie kontroli. Cała dokumentacja produktu powinna być przechowywana w siedzibie osoby odpowiedzialnej (adres ten widnieje również na opakowaniu produktu kosmetycznego).

Zarejestruj swój produkt

Ostatnim etapem wprowadzania kosmetyków od obrotu jest ich rejestracja w europejskiej bazie notyfikacji produktów kosmetycznych tzw. portalu CPNP.  Producent/osoba
odpowiedzialna za produkt (dystrybutor czy importer) mają obowiązek zarejestrowania wprowadzanych do obrotu produktów na swoim koncie w bazie. Działanie to pozwala jednostkom kontrolującym na monitorowanie wszystkich produktów wypuszczanych do obrotu w całej UE.